Previous Page  5 / 74 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 74 Next Page
Page Background

DASAR ICT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

ii

BAB 6 – PENGGUNAAN PERKHIDMATAN INTRANET DAN INTERNET

6.1

OBJEKTIF

36

6.2

SKOP

36

6.3

PENGGUNAAN MEL ELEKTRONIK

36

6.4

PEMBANGUNAN LAMAN WEB

38

6.5

CAPAIAN INTERNET DAN INTRANET

39

6.6

TINDAKAN PENGUATKUASAAN DAN PEMATUHAN

40

BAB 7 – AKAUNTABILITI DAN KERAHSIAAN MAKLUMAT

7.1

OBJEKTIF

42

7.2

SKOP

42

7.3

CAPAIAN MAKLUMAT RAHSIA ATAU SULIT

42

7.4

PENGURUSAN MAKLUMAT RAHSIA ATAU SULIT

43

7.5

HAD-HAD PENGGUNAAN MAKLUMAT RAHSIA ATAU

45

SULIT PENGGUNA

7.6

KEBERTANGGUNGJAWABAN UPNM

45

7.7

TINDAKAN PENGUATKUASAAN DAN PEMATUHAN

46

BAB 8 – KESELAMATAN ICT

8.1

OBJEKTIF

48

8.2

SKOP

48

8.3

KESELAMATAN PELAYAN

48

8.4

JEJAK AUDIT

(AUDIT TRAIL)

50

8.5

STORAN SANDARAN

(BACKUP STORAGE

51

8.6

KESELAMATAN SISTEM APLIKASI

51

8.7

PERISIAN BERKOD HASAD

(MALICIOUS CODE)

DAN

53

ROSAK

(DEFECTIVE)

8.8

KAWALAN KESELAMATAN PENGGUNAAN MEL

54

ELEKTRONIK

8.9

KESELAMATAN PERALATAN RANGKAIAN DAN

55

PERKAKASAN PELAYAN

8.10

KEBOLEHCAPAIAN PENGGUNA

(USER ACCESSIBILITY)

58

8.11

SAMBUNGAN DENGAN RANGKAIAN LAIN

58

BAB 9 – PENGURUSAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN

9.1

OBJEKTIF

62

9.2

PELAN KESINAMBUNGAN PERKHIDMATAN

62