facebook_page_plugin

PIAGAM PELANGGAN PTMK

  • Memproses permohonan pinjaman peralatan PTMK dalam masa dua (2) hari bekerja dari tarikh penerimaan borang yang lengkap.
  • Memproses permohonan  alamat mel elektronik  dalam masa tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan borang yang lengkap.
  • Semua aduan kerosakan berkenaan sumber ICT akan diatasi dalam  masa seperti berikut.
  • Aduan pengguna akan diambil tindakan pemeriksaan pada hari aduan diterima.
  • Kerosakan akan dibaiki dalam masa dua (2) hari bekerja sekiranya kerosakan dapat diatasi oleh staf Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi (PTMK).
  • Sekiranya kerosakan tidak dapat diselesaikan dalam masa dua (2) hari bekerja, tindakan susulan akan diuruskan.

 

DASAR KUALITI

  • PTMK beriltizam ke arah mencapai kecemerlangan ICT melalui penerapan budaya kualiti secara berterusan demi mencapai kepuasan pelanggan secara menyeluruh.