facebook_page_plugin

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) PTMK adalah merujuk kepada Garis Panduan Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan. 

Semua bahagian di PTMK dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT PTMK bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.
Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau urusan pengoperasian pelaksanaan projek ICT PTMK berdasarkan Pelan Strategik ICT UPNM.

 

 TUJUAN

 Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT PTMK dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

 CADANGAN TARIKH MESYUARAT JPICT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) BAGI TAHUN 2020

 

Tatacara Penyediaan Kertas Permohonan JPICT

 Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

 Pekeliling/Garis Panduan:

 Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan