facebook_page_plugin

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) PTMK adalah merujuk kepada Garis Panduan Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan. 

Semua bahagian di PTMK dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT PTMK bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.
Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau urusan pengoperasian pelaksanaan projek ICT PTMK berdasarkan Pelan Strategik ICT UPNM.

 

 TUJUAN

 Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT PTMK dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

 CADANGAN TARIKH MESYUARAT JPICT BAGI TAHUN 2017 

Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat

Tarikh Akhir Kemukakan Permohonan

Mesyuarat Pra-JPICT UPNM

JPICT Bil. 1/2017

7 Februari 2017 (Selasa)

18 Januari 2017 (Rabu)


Sebelum pukul 12.00 tengahari

20 Januari 2017 (Jumaat)

JPICT Bil. 2/2017

21 Mac 2017 (Selasa)

3 Mac 2017 (Jumaat)

8 Mac 2017 (Rabu)

JPICT Bil. 3/2017

 27 April 2017 (Khamis)

7 April 2017 (Jumaat)

Sebelum pukul 5.00 petang

17 April 2017 (Isnin)

JPICT Bil. 4/2017

15 Jun 2017 (Khamis)

26 Mei 2017 (Jumaat)

5 Jun 2017 (Isnin)

JPICT Bil. 5/2017

 14 September 2017 (Khamis)

25 Ogos 2017 (Jumaat)

4 September 2017 (Isnin)

 

Tatacara Penyediaan Kertas Permohonan JPICT

 Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

 Pekeliling/Garis Panduan:

 Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan