facebook_page_plugin

Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) PTMK adalah merujuk kepada Garis Panduan Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan. 

Semua bahagian di PTMK dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT PTMK bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.
Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau urusan pengoperasian pelaksanaan projek ICT PTMK berdasarkan Pelan Strategik ICT UPNM.

 

 TUJUAN

 Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT PTMK dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

 CADANGAN TARIKH MESYUARAT JPICT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA (UPNM) BAGI TAHUN 2018 

Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat

Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Permohonan

JPICT Bil. 1/2018

30 Januari 2018 (Selasa)

15 Januari 2018 (Isnin)

JPICT Bil. 2/2018

12 April 2018 (Khamis)

28 Mac 2018 (Rabu)

JPICT Bil. 3/2018

 7 Jun 2018 (Khamis)

16 Mei 2018 (Rabu)

JPICT Bil. 4/2018

20 September 2018 (Khamis)

5 September 2018 (Rabu)

 

CADANGAN TARIKH MESYUARAT JPICT KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT) BAGI TAHUN 2018 

Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat

Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Permohonan

JPICT Bil. 1/2018

8 Februari 2018 (Khamis) 10 Januari 2018 (Rabu)

JPICT Bil. 2/2018

28 Mac 2018 (Khamis) 7 Mac 2018 (Rabu)

JPICT Bil. 3/2018

10 Mei 2018 (Khamis) 18 April 2018 (Rabu)
JPICT Bil. 4/2018 2 Ogos 2018 (Khamis) 4 Julai 2018 (Rabu)

JPICT Bil. 5/2018

20 September 2018 (Khamis)

22 Ogos 2018 (Rabu)

JPICT Bil. 6/2018

8 November 2018 (Khamis)

10 Oktober 2018 (Rabu)

 

Tatacara Penyediaan Kertas Permohonan JPICT

 Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

 Pekeliling/Garis Panduan:

 Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan