Hebahan Dan Berita PTMK

Unit Pengurusan Aset

 

FUNGSI UNIT PENGURUSAN ASET

  • Melaksana pengurusan aset PTMK mengikut Tatacara Pengurusan Aset dan Inventori Universiti.
  • Menyediakan laporan berbentuk KEW-PA dan laporan serta statistik lain untuk pelbagai pihak seperti PTMK, Jabatan Bendahari dan Audit.