Pelan Strategik ICT UPNM 2017 - 2020

 

7 Februari 2018 - Dokumen Pelan Strategik ICT 2017 - 2020 telah dilancarkan oleh Naib Canselor UPNM, Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato' Seri Panglima Prof. Hj Zulkifli bin Hj Zainal Abidin semasa mempengerusikan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT Bilangan 1/2018.

Pelan Strategik ICT (PSICT UPNM 2017-2020) telah dirangka oleh UPNM yang diketuai oleh Ketua Pegawai Maklumat UPNM, Kolonel Zulkefli bin Abdullah dengan khidmat rundingan dari Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) selari Pelan Strategi ICT Sektor Awam yang dibangunkan dengan tujuan untuk menyediakan hala tuju strategik ICT bagi Sektor Awam selaras dengan visi dan misi negara.

"Cemerlang Bersama Budaya Digital"