Leadership Symposium 2017

 Puan Farahzeeda dan juga Encik Azmi  telah menghadiri sebuah simposium kepimpinan anjuran Pejabat Kursi Kepimpinan UPNM yang berlangsung di Royale Chulan Hotel Kuala Lumpur pada 6 September 2017 lalu.

Simposium ini menggarap pengalaman-pengalaman para penyampai(keynote speakers) dalam arena kepimpinan strategik.
Antara penyampai pada simposium berkenaan adalah

1. Admiral Tan Sri Ahmad Kamarulzaman bin Haji Ahmad Badaruddin (Chief of Royal Malaysian Navy)
2. Commander (Hon). YM Tengku  Zafrul Aziz bin Tengku Abdul Aziz (Group Chief Executive Officer/Executive Director of CIMB Group Holdings Berhad)
3. Her Excellency Kamala Shirin Lakhdir (U.S. Ambassador to Malaysia)