facebook_page_plugin

Bengkel Pemantapan EDUROAM IPTA

Bengkel Pemantapan EDUROAM IPTA
Tarikh: 25 - 27 Julai 2017
Tempat: Bilik E-Persidangan,
Pusat Pengurusan Teknologi Maklumat
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Penganjur: MAPITA, MYREN, EDUROAM, PERDANA University, USM
Wakil PTMK: Puan Sari Nasikim & Encik Mohd Azmi

Bengkel berkonsep hands-on ini bertujuan membantu institusi-institusi pengajian tinggi awam untuk menubuhkan eduroam IdP dan SP dan menyambungkannya ke rangkaian eduroam global.