Bengkel Pelan Strategik ICT UPNM 2017-2020

Bengkel Pelan Strategik ICT Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) 2017-2020 telah diadakan pada 9 Mac 2017 di Pusat Marin, UPNM